Η Κομισιόν στηρίζει την ευέλικτη εργασία

0

Επωφελείς για εργαζομένους και εργοδότες κρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι ευέλικτες ρυθμίσεις του χρόνου εργασίας, κυρίως σε περιόδους οικονομικής. Η Επιτροπή κατά τη διατύπωση της θέσης της, επικαλείται τα αποτελέσματα σχετικής έκθεσης εμπειρογνωμόνων, στην οποία υπογραμμίζεται ότι η ευελιξία θεωρείται πλέον σημαντικό εργαλείο πολιτικής, το οποίο μπορεί να βοηθήσει τους εργαζομένους να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες.
Η Ελλάδα, σύμφωνα με την έκθεση, συγκαταλέγεται στην ομάδα των χωρών-μελών της Ε.Ε. με επιδόσεις χαμηλότερες από τον κοινοτικό μέσο όρο στη «μερική απασχόληση» και την «υπερωριακή απασχόληση», ενώ στην «πολύωρη απασχόληση» η χώρα μας συγκαταλέγεται στις χώρες-μέλη με επιδόσεις πάνω από τον μέσο όρο των «27». Στην Ελλάδα η μερική απασχόληση δεν ξεπερνά το 10% της συνολικής απασχόλησης.
Η έννοια της ευέλικτης ρύθμισης χρόνου εργασίας είναι περισσότερο διαδεδομένη στη Μεγάλη Βρετανία και την Αυστρία, ενώ στον αντίποδα βρίσκονται η Πορτογαλία, η Λιθουανία, η Κύπρος και η Ουγγαρία, με επιδόσεις κάτω από τον μέσο όρο των «27» και στις τρεις κατηγορίες ευέλικτης εργασίας.

Σχόλια