Η Κυβέρνηση προωθεί το νομοσχέδιο για την πάταξη της διαφθοράς στον ιδιωτικό τομέα

0

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Αν.Παπαληγούρας καταρτίζει το νέο σχέδιο νόμου για την πάταξη της διαφθοράς και την προστασία της διαφάνειας σε όλες τις συναλλαγές στον ιδιωτικό τομέα.

Το σχέδιο νόμου κυρώνει τη Σύμβαση Ποινικού Δικαίου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη διαφθορά και το πρόσθετο σε αυτήν Πρωτόκολλο, και προβλέπει τη λήψη μέτρων για την καταπολέμηση της άσκησης επιρροής, το ξέπλυμα εσόδων από αδικήματα διαφθοράς και τα λογιστικά αδικήματα προς τέλεση ή συγκάλυψη άλλων παράνομων πράξεων.

Προβλέπει δε την ποινή της φυλάκισης από ένα έως πέντε χρόνια, σε όποιον επιχειρεί από πρόθεση να ασκήσει επιρροή ή να προσφέρει οποιοδήποτε αντάλλαγμα σε οποιοδήποτε πρόσωπο (διευθυντή, ιδιώτη με θέση), για να ωφεληθεί παράνομα.

Σχόλια