Η μη αναγνώριση πτυχίων ιδιωτικών πανεπιστημίων παραβιάζει την κοινοτική νομοθεσία

0

Σύμφωνα με την εισήγηση του γενικού εισαγγελέα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, Υβ Μποτ, η Ελλάδα παραβιάζει το κοινοτικό δίκαιο με την τακτική της μη αναγνώρισης των διπλωμάτων που χορηγούνται κατόπιν σπουδών, οι οποίες πραγματοποιούνται βάσει συμφωνιών δικαιοχρήσεως μεταξύ ενός πανεπιστημίου κράτους-μέλους της ΕΕ και ενός ιδιωτικού εκπαιδευτικού ιδρύματος εγκατεστημένου στο ελληνικό έδαφος.

Η ελληνική πλευρά υποστήριξε ότι σύμφωνα με το ελληνικό Σύνταγμα, η τριτοβάθμια εκπαίδευση προέρχεται αποκλειστικά από δημόσια ιδρύματα και για το λόγο αυτό δεν υποχρεούται να αναγνωρίσει δίπλωμα που έχει χορηγηθεί από άλλο κράτος-μέλος, όταν με το δίπλωμα αυτό πιστοποιούνται σπουδές που έχουν γίνει στο έδαφός της και οι οποίες, σύμφωνα με το ελληνικό Δίκαιο, δεν αναγνωρίζονται ως σπουδές τριτοβάθμιας εκπαιδεύσεως.

Ο γενικός εισαγγελέας επεσήμανε, μεταξύ άλλων, την επιτακτική ανάγκη να εναρμονιστεί το ελληνικό δίκαιο προς την κοινοτική νομοθεσία.

Σχόλια