Η νομοθεσία του Δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου και της τραπεζικής αργίας (ΠΝΠ)

0

 

α) Ν. 4023/2011 με τίτλο: Οργάνωση διαδικασίας προσφυγής σε Δημοψήφισμα σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 2 του Συντάγματος.(ΦΕΚ Α 220/24.10.2011)

β) Π.Δ. 38 με τίτλο: Προκήρυξη δημοψηφίσματος για κρίσιμο εθνικό θέμα (ΦΕΚ Α 63/28.6.2015)

γ) Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο: Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015 (ΦΕΚ Α 64/28.6.2015).

δ) Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο: Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας (ΦΕΚ Α 65/28.6.2015).

Σχετικά με τους Δικαστικούς αντιπροσώπους αναμένονται οι σχετικές Εγκύκλιοι του Αρείου Πάγου καθώς και οι Υπουργικές αποφάσεις.