Η Ολομέλεια του ΣτΕ θα αποφασίσει σχετικά με την ισόβια σύνταξη χήρων πολυτέκνων

0

Το αν πρέπει να παίρνουν ισόβια σύνταξη και οι χήροι πολύτεκνοι πατέρες θα κριθεί τελικά από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας .

Το Α Τμήμα του ΣτΕ αποφάσισε χθες υπέρ της χορήγησης των συντάξεων αλλά παρέπεμψε την υπόθεση, λόγω της σπουδαιότητας του θέματος, στην Ολομέλεια. Αν και αυτή εκδώσει ανάλογη απόφαση, ανατρέπεται η μέχρι σήμερα ισχύουσα νομοθεσία.

Στην απόφαση 4164/05 του Α Τμήματος αναφέρονται μεταξύ άλλων:

«Και ο χήρος πολύτεκνος πατέρας πρέπει να λαμβάνει την ισόβια σύνταξη πολυτέκνου που ελάμβανε η σύζυγός του όταν ήταν εν ζωή.

Πρέπει να κριθεί αντισυνταγματικός, ως αντίθετος σε πλέγμα συνταγματικών διατάξεων, ο νόμος του 1990, που δεν επιτρέπει τη χορήγηση της ισόβιας σύνταξης πολυτέκνου στον πατέρα, μετά το θάνατο της πολύτεκνης μητέρας.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω σύνταξη είναι ίση προς το τετραπλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη και χορηγείται στις πολύτεκνες μητέρες που έχουν τρία παιδιά, αφού σταματήσει η χορήγηση του πολύτεκνου επιδόματος, λόγω ενηλικίωσης των παιδιών. Η πολύτεκνη σύνταξη χορηγείται από τον ΟΓΑ ανεξάρτητα από το πού είναι ασφαλισμένος ο πατέρας ή η μητέρα πολύτεκνης οικογένειας».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η υπόθεση έφτασε στη Δικαιοσύνη, όταν πολύτεκνος πατέρας ζήτησε από τον ΟΓΑ ισόβια σύνταξη αλλά το αίτημά του απορρίφθηκε, με την αιτιολογία ότι η ισόβια σύνταξη χορηγείται μόνο στην πολύτεκνη μητέρα. Ακολούθησε ένσταση κατά της απόφασης του ΟΓΑ, ο οποίος όμως ουδέποτε απάντησε.

Σχόλια