Η προκήρυξη εισαγωγικού διαγωνισμού υποψηφίων Συμβολαιογράφων έτους 2018

0

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη εισαγωγικού διαγωνισμού συμβολαιογράφων έτους 2018.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

σας αποστέλλουμε συνημμένα την προκήρυξη του εισαγωγικού διαγωνισμού υποψηφίων συμβολαιογράφων έτους 2018, για να λάβετε γνώση. Το ακριβές πρόγραμμα των γραπτών εξετάσεων θα ανακοινωθεί προσεχώς.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Σχόλια