Η ΡΑΕ απειλεί με πρόστιμο την αυστριακή Verbund

0

Πρόστιμο ύψους έως και τριών εκατομμυρίων ευρώ ενδέχεται να κληθεί να πληρώσει η αυστριακή εταιρεία Verbund, που δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, εφόσον η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας πραγματοποιήσει την απειλή της. Σύμφωνα με τη ΡΑΕ, η αυστριακή εταιρία αμφισβητεί τη νομιμότητα και αρνείται να καταβάλει χρεώσεις που προβλέπει η νομοθεσία για τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Με απόφαση της Ολομέλειας της Αρχής κρίθηκε ότι η εταιρία με την πρακτική της παραβιάζει τους όρους της άδειας που της έχει χορηγηθεί. Εκπρόσωποι της Verbund έχουν κληθεί σε ακρόαση ενώπιον ειδικής επιτροπής στις 20 Οκτωβρίου.
Οι χρεώσεις που δεν καταβάλει η Verbund, και για τις οποίες έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αφορούν τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) που παρέχει η ΔΕΗ, με κόστος που επιμερίζεται στους καταναλωτές. Ως Υπηρεσία Κοινής Ωφέλειας αναφέρονται τα τιμολόγια που ισχύουν στα μη διασυνδεδεμένα νησιά, τα οποία είναι ίδια με εκείνα που εφαρμόζονται στην ηπειρωτική χώρα παρά το γεγονός ότι το κόστος παραγωγής ρεύματος στα απομονωμένα νησιά είναι πολλαπλάσιο αφού το καύσιμο που χρησιμοποιείται εκεί είναι το πετρέλαιο. Οι οφειλές της Verbund προς τον Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ), ο οποίος κάνει την εκκαθάριση του λογαριασμού των ΥΚΩ) από τις χρεώσεις των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και άλλες εκκρεμότητες διαμορφώθηκαν, σύμφωνα με την απόφαση της ΡΑΕ, στις 3 Σεπτεμβρίου στα 4,8 εκατ. ευρώ. Ο ΔΕΣΜΗΕ προειδοποίησε εξάλλου πως αν δεν εξοφληθεί το χρέος, ο ίδιος δεν θα μπορεί να πληρώσει τις υποχρεώσεις του προς τρίτους. Η ΡΑΕ αναφέρει στην απόφαση πως η εταιρία στις επανειλημμένες οχλήσεις του ΔΕΣΜΗΕ απαντά με την αμφισβήτηση της νομιμότητας των χρεώσεων για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας και επικαλείται την αίτηση ακύρωσης που έχει καταθέσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Σημειώνει ωστόσο ότι η αίτηση αναστολής απορρίφθηκε από την Επιτροπή Αναστολών του ΣτΕ και κατά συνέπεια , αναφέρει η ΡΑΕ, «η εταιρεία αυτή οφείλει, όπως άλλωστε και κάθε Προμηθευτής, να συμμορφώνεται με το ισχύον σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, μέρος του οποίου αποτελούν και οι διατάξεις που σχετίζονται με την επιβολή των χρεώσεων για τις ΥΚΩ». Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι ο νόμος για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπει πρόστιμα από 150.000 έως 3 εκατομμύρια ευρώ για όποιον παραβιάζει τις οικείες διατάξεις.

Σχόλια