Η τέταρτη έκθεση της Task Force για την Ελλάδα

0

Στην έκθεση [PDF] αναφέρεται η πρόοδος των ελληνικών Αρχών αναφορικά με τη μεταρρύθμιση της κεντρικής διοίκησης, την καταπολέμηση της διαφθοράς, την ενίσχυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, τη βελτίωση του δικαστικού συστήματος καθώς και την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού προβλήματος.

Πιο αναλυτικά σχετικά με την επιδιωκόμενη αύξηση της αποτελεσματικότητας του δικαστικού συστήματος, η Task Force επικεντρώθηκε στην αναθεώρηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με σκοπό την επιτάχυνση των δικαστικών διαδικασιών, στην προώθηση του θεσμού της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e-Justice) ενώ ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στην ενίσχυση του θεσμού της Διαμεσολάβησης στον τομέα των αστικών υποθέσεων και στην καθιέρωση υποχρεωτικών εξωδικαστικών διοικητικών προσφυγών.

Τέλος, σημειώνεται ότι μετά την έγκριση της έκθεσης, ο Olli Rehn, Επίτροπος αρμόδιος για τις οικονομικές και νομισματικές υποθέσεις, δήλωσε ότι «Η Ομάδα Δράσης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη της Ελλάδας κατά την υλοποίηση της ιδιαίτερα απαιτητικής διαδικασίας των εις βάθος διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μια πιο ανταγωνιστική ελληνική οικονομία, ικανή να παράγει αειφόρο ανάπτυξη και απασχόληση. Έχει γίνει ήδη σημαντικό έργο, υπό πολύ δύσκολες συνθήκες. Είναι σημαντικό να διατηρηθεί ο ρυθμός των μεταρρυθμίσεων, σε συνδυασμό με τη δέσμευση και την αποφασιστικότητα που επέδειξαν οι ελληνικές αρχές και ο ελληνικός λαός τους τελευταίους μήνες».

Σχόλια