Ηλεκτρονικά η ανάρτηση τευχών Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων

0

 

Η ιστοσελίδα του ETAA – Τομέα Ασφάλισης Νομικών www.tnomik.gr φιλοξενεί πλέον ηλεκτρονικά τα τεύχη Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων στην ενότητα  “ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ“. Σύμφωνα με σχετική υπόμνηση ” Η παρούσα ανάρτηση δεν έχει έννομη συνέπεια, αλλά μόνο πληροφοριακό χαρακτήρα”.

Σχόλια