Ηλεκτρονικά η υποβολή των μισθωτηρίων ενοικίασης από το Φεβρουάριο

0

Στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών θα λειτουργεί από το Φεβρουάριο ειδική υπηρεσία για την Ηλεκτρονική Υποβολή των Μισθωτηρίων Ενοικίασης.

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων, μέσω της συγκεκριμένης εφαρμογής, θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονικά το μισθωτήριο και αυτόματα θα ενημερώνεται και ο ενοικιαστής για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας. Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς, όλα τα ιδιωτικά συμφωνητικά μισθώσεως αστικών ακινήτων ανεξαρτήτως μισθώματος ή γεωργικών ακινήτων, εφόσον το μίσθωμα ξεπερνά τα 100 ευρώ μηνιαίως, προσκομίζονται από τον εκμισθωτή ή τον μισθωτή για θεώρηση, εντός 30 ημερών από τη σύνταξή τους, στον προϊστάμενο οποιασδήποτε ΔΟΥ.

Το συμφωνητικό αναφέρει τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας τόσο του εκμισθωτή όσο και του ενοικιαστή καθώς και τον ΑΦΜ τους και υποβάλλεται σε δύο αντίγραφα, εκ των οποίων το ένα επιστρέφεται θεωρημένο στο πρόσωπο, το οποίο τα προσκόμισε και το άλλο παραμένει στην ΔΟΥ.

Σχόλια