Ηλεκτρονική Κατάθεση και των Προτάσεων στην Πολιτική δίκη

0

Σε συνέχεια μιας σειράς e-ενεργειών το υπουργείο Δικαιοσύνης κατέθεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με τον οποίο καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της ηλεκτρονικής κατάθεσης των Προτάσεων στα πολιτικά δικαστήρια.

Μετά τη βασική επιλογή της Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Δικογράφου, η ηλεκτρονική κατάθεσης των Προτάσεων θα υποστηρίξει τις επιλογές του υπουργείου για τη διευκόλυνση των διαδικασιών ενώπιον των δικαστηρίων και την ουσιαστική αποσυμφόρηση των Δικαστηρίων.

Η κατάθεση των Προτάσεων και των λοιπών εγγράφων θα είναι δυνατή μέσω των σχετικών εφαρμογών των Δικηγορικών Συλλόγων με ευθύνη των οποίων όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται και στο Π.Δ. 25/2012 (Άρθρο 3 – Αρμοδιότητες Δικηγορικών Συλλόγων) [PDF] θα συνδέονται τα Μέλη τους με τα Δικαστήρια. (Σήμερα σε θέση να δεχθούν και να υποστηρίξουν τις ψηφιακές διαδικασίες είναι τα εξής: Πρωτοδικείο Αθηνών, Πρωτοδικείο Πειραιά, Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης και Συμβούλιο της Επικρατείας). 

Οι Δικηγόροι, αφού έχουν ταυτοποιηθεί από το Σύλλογό τους συνδέονται με ένα εκ των ανωτέρω Δικαστηρίων ακολουθώντας τις διαθέσιμες φόρμες καθώς και τις υποδείξεις του σχετικού συστήματος. Τα προς κατάθεση έγγραφα θα πρέπει να φέρουν την ψηφιακή υπογραφή του ενδιαφερόμενου Δικηγόρου, προκειμένου να γίνουν αποδεκτά από το Σύστημα υποδοχής του Δικαστηρίου και να αναγνωριστούν ως έγκυρα. Στη συνέχεια το δικαστήριο συνδέει τις Προτάσεις με την εκκρεμούσα υπόθεση και επιτρέπει την αποστολή στο Δικηγόρο του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένου δικογράφου με την Έκθεση Κατάθεσης καθώς και τον αριθμό των αντιγράφων που έχει ζητήσει.

_____________________________________________________________________________________

 

 Αναλυτικές πληροφορίες για τις εφαρμογές Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης αποκλειστικά για Δικηγορικούς Συλλόγους από την LAWNET S.A. μπορείτε να λάβετε  μέσω e-mail στο info@lawnet.gr με την ένδειξη στο θέμα: eJustice.

H LAWNET S.A. έχει αναπτύξει το σύνολο των σχετικών εφαρμογών της τηρώντας αυστηρά τις προϋποθέσεις του Π.Δ. 25/2012 [PDF] καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία περί Προσωπικών Δεδομένων και με γνώμονα την ασφάλεια και την αυτονομία των Δικηγορικών Συλλόγων.

Σχόλια