Hλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και στοιχείων στο ΓΕΜΗ

0

Με την εν λόγω ΚΥΑ, που δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Β’ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β’ 2919/30.10.2014) καθορίζεται το ύψος και η διαδικασία των όρων είσπραξης και απόδοσης των τελών χορήγησης αντιγράφων και αποσπασμάτων, η διαδικασία ελέγχου τους, ο τρόπος έκδοσης καθώς και ο τρόπος θεώρησης και υπογραφής αντιγράφων και αποσπασμάτων των πράξεων και στοιχείων που εμφανίζονται στη μερίδα των υπόχρεων προσώπων το ΓΕ.Μ.Η.

Κάθε υπόχρεος που επιλέγει να υποβάλλει ηλεκτρονικά στο Γ.Ε.ΜΗ. οποιοδήποτε έγγραφο, αίτηση ή στοιχείο, υποχρεούται να αιτηθεί ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ. (www.businessportal.gr) προς την Κ.Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και να λάβει ηλεκτρονικό ζεύγος κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης, το οποίο εκδίδεται και χορηγείται δωρεάν και αυτόματα, μέσω της εγγραφής του υπόχρεου στο σύστημα.

Μέσω των κωδικών πρόσβασης, κάθε δικαιούχος προβαίνει στην ηλεκτρονική υποβολή των εγγράφων και στοιχείων που κατά νόμο οφείλει να υποβάλλει στο Γ.Ε.ΜΗ. Με την ηλεκτρονική υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα, κάθε έγγραφο καθίσταται έναντι όλων μη επεξεργάσιμο.

Η διαβίβαση και διεκπεραίωση κάθε αίτησης και των εγγράφων που τη συνοδεύουν, σε ψηφιακή μορφή, λαμβάνει χώρα βάσει των οριζόμενων στο άρθρο 4 του Ν. 3419/2005 μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Γ.Ε.ΜΗ. στο οποίο έχουν πρόσβαση όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες, ενώ τέλος, δίνονται αναλυτικές οδηγίες για την ηλεκτρονική καταβολή των τελών καταχώρισης.
 

Σχόλια