Διαμεσολάβηση: Διεθνής ημερίδα στην Αθήνα

0

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Νομικής), το Εφετείο Αθηνών και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών σε συνεργασία με το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, το Ελληνο-Κινεζικό Επιμελητήριο και το Ελληνο-Γαλλικό Εμπορικό Επιμελητήριο οργανώνουν ημερίδα με θέμα «Διαμεσολάβηση και Επιχειρηματικότητα», η οποία θα λάβει χώρα στις 18 Δεκεμβρίου 2012, στο Auditorium του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών (Σίνα 31) και ώρα 16:00.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα του πρώην Πρωθυπουργού, κ. Π. Πικραμμένου, ενώ σημαντικές προσωπικότητες από την Ελλάδα, τη Γαλλία, τις ΗΠΑ και την Κίνα, θα αναφερθούν στη λειτουργία του θεσμού της διαμεσολάβησης. Ειδικότερα, Έλληνες αλλά και ξένοι διαμεσολαβητές, όπως ο κ. Andrew Charles Tsunis από τη Νέα Υόρκη και ο κ. Daniel Kail από το Παρίσι θα αναφερθούν στην πρακτική εφαρμογή της διαμεσολάβησης στην Ελλάδα και τον κόσμο ενώ, στη συνέχεια έγκριτοι ομιλητές θα μεταφέρουν την εμπειρία που έχουν αποκομίσει από τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, ως εναλλακτικού τρόπου επίλυσης διαφορών.

Έλληνες δικαστές, όπως ο κ. Ι. Κάρκαλης, Αντεπίτροπος Επικρατείας, ο κ. Χ. Μαχαίρας, Πρόεδρος Εφετών και ο κ. Στ. Πανταζόπουλος, Εφέτης Αθηνών θα επισημάνουν την ιδιαίτερη συμβολή της διαμεσολάβησης για την επίλυση διαφορών ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου. Η κ. Κούβελα-Piquet, Δικηγόρος Παρισίων και Αθηνών και Διαμεσολαβήτρια καθώς και η κ. Wei ZHANG, Διαμεσολαβήτρια και Διευθύντρια του Εμπορικού Κέντρου Διαμεσολάβησης στη Σαγκάη , θα αναδείξουν τον ρόλο του δικηγόρου στη διαδικασία της διαμεσολάβησης.

Τέλος, αξίζει να τονιστεί ο επίκαιρος χαρακτήρας του θεσμού της διαμεσολάβησης και η πρακτική χρησιμότητά του κυρίως στον επιχειρηματικό κόσμο καθώς ενώ διανύουμε μια εποχή, η οποία χαρακτηρίζεται από ταχύτητα στις επικοινωνίες και στις συναλλαγές, το τυπικό σύστημα απονομής δικαιοσύνης δημιουργεί προσκόμματα στην ανταγωνιστικότητα και στην ανάπτυξη. Η διαμεσολάβηση, από την άλλη, καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης καθώς πρόκειται για μια ευέλικτη διαδικασία, η οποία προσαρμόζεται στις ανάγκες των μερών και τα απαλλάσσει από το κόστος και τη χρονική καθυστέρηση που συνεπάγεται η προσφυγή στα δικαστήρια. Παράλληλα η σχετική διαδικασία διεξάγεται εμπιστευτικά και το πρακτικό διαμεσολάβησης, το οποίο υπογράφεται είναι δεσμευτικό και εκτελεστό για τα συμβαλλόμενα μέρη. Συνεπώς, ο θεσμός της διαμεσολάβησης εμφανίζει μια σειρά από πλεονεκτήματα σε σχέση με τις δικαστικές διαδικασίες καθώς συμβάλλει ουσιαστικά στη διατήρηση των επιχειρηματικών σχέσεων παρά στη διαρραγή τους.

* Για πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:

* Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

http://www.businessandmediation.gr/

 
#BizMediation  

 

 

Σχόλια