Ημερίδα του Ινστιτούτου Αθλητικού Δικαίου (ΙΔΕΑΔ) για τη συμμετοχή τακτικών δικαστών στο ποδόσφαιρο

0

Στην ημερίδα συμμετείχαν τακτικοί δικαστές που ήδη έχουν οριστεί σε πειθαρχικά και δικαιοδοτικά όργανα της ΕΠΟ, οι δύο ποδοσφαιρικοί Εισαγγελείς, εκπρόσωποι του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Δικηγόροι αθλητικού δικαίου, εκπρόσωποι διαφόρων αθλητικών φορέων, μέλη και συνεργάτες του ΙΔΕΑΔ. Από τους επίσημους ποδοσφαιρικούς φορείς εκπροσωπήθηκε μόνο η ΕΠΣ Αθηνών.

Την ημερίδα τίμησε με την παρουσία του, κυρίως όμως με την ενεργό συμμετοχή και την επιστημονική συνεισφορά του, ως νομικός, ο Υφυπουργός Αθλητισμού κ. Σταύρος Κοντονής. Συμμετείχε επίσης αντιπροσωπεία από το “ΠΟΤΑΜΙ” με επικεφαλής τον βουλευτή, Γιώργο Μαυρωτά.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών αναλύθηκαν τα δογματικής φύσεως ζητήματα που παρουσιάζονται κατά την στελέχωση τέτοιου είδους οργάνων από εν ενεργεία δικαστικούς λειτουργούς και επισημάνθηκαν τα συγκεκριμένα προβλήματα που ήδη έχουν ανακύψει κατά την διαδικασία εφαρμογής του νόμου, εκ μέρους της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.

Επισημάνθηκε κυρίως ότι το πρόβλημα της ΕΠΟ σήμερα δεν είναι απλώς ο νόμιμος τρόπος στελέχωσης των οργάνων της με τακτικούς δικαστές, αλλά κυρίως η διασφάλιση της νομιμότητας των κανονισμών που οι τακτικοί δικαστές θα κληθούν να εφαρμόσουν.Και στο σημείο αυτό είναι απαραίτητη η αυστηρή εφαρμογή τόσο της νέας περί αυτοδιοίκητου διάταξης του άρθρου 15 ν. 4326/2015, όσο και των λοιπών διατάξεων του ν. 2725/1999.

Σχόλια