Οι προτάσεις του υπουργού Δικαιοσύνης για την ηγεσία του ΑΠ

0

Από το Υπουργικό Συμβούλιο της περασμένης Παρασκευής ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Τσιάρας, εξουσιοδοτήθηκε να προτείνει στη Βουλή τρεις [3] υποψηφίους για τις θέσεις του Προέδρου και του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, επιλέγοντας αυστηρά μεταξύ των έξι αρχαιότερων (σύμφωνα την επετηρίδα) δικαστικών, για την κάθε θέση.

Ειδικότερα, για τη θέση του Προέδρου του Αρείου Πάγου, οι έξι αρχαιότεροι είναι οι εξής Αντιπρόεδροι:

 • Αγγελική Αλειφερoπoύλoυ (αποχωρεί από το δικαστικό σώμα σε δύο χρόνια),
 • Πηvελόπη Ζωvταvoύ (αποχωρεί σε λιγότερο από ένα έτος),
 • Ειρήvη Καλoύ (αποχωρεί σε δύο χρόνια),
 • Δήμητρα Κoκoτίvη (αποχωρεί σε δύο χρόνια),
 • Γεώργιος Λέκκας (αποχωρεί σε λιγότερο από ένα έτος),
 • Iωσήφ Τσαλαγαvίδης (αποχωρεί σε λιγότερο από ένα έτος),

Αντίστοιχα, για τη θέση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου η επιλογή θα είναι μεταξύ των εξής Αντεισαγγελέων:

 • Χαράλαμπου Βουρλιώτη,
 • Δημητρίου Δασoύλα,
 • Βασιλικής Θεoδώρoυ,
 • Παvαγιώτη Καραγιάvvη
 • Βασίλειου Πλιώτα,
 • Ευσταθίας Σπυρoπoύλoυ

Σημειώνεται ότι: ο κ. Δημήτριος Δασούλας αποχωρεί σε λιγότερο από ένα έτος, ο κ. Βασίλειος Πλιώτας σε τρία χρόνια, ενώ όλοι οι υπόλοιποι αποχωρούν σε δύο χρόνια.

Σχόλια