Οι θέσεις της Ένωσης Δικαστών για τις διατάξεις του νέου ΠΚ και του ΚΠΔ

Δημοσιεύεται πρακτικό ψηφοφορίας των μελών του Δ.Σ.

0

Με σημερινή ανακοίνωσή της η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων δημοσιεύει αναλυτικά τις θέσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επί των διατάξεων του νέου ΠΚ.

Αναλυτικά το κείμενο της σχετικής ανακοίνωσης:

“Μετά τη συνάντησή μας με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και την εκπεφρασμένη βούλησή του για ανασύσταση των νομοπαρασκευαστικών επιτροπών των δύο νέων Κωδίκων αποφάσισε το Δ.Σ. της Ένωσης να προτείνει δύο μέλη της ως εκπροσώπους της στις δύο επιτροπές. Στη συνέχεια κατατέθηκαν προτάσεις όλων των μελών του Δ.Σ. για τα κυρίαρχα ζητήματα στα οποία έπρεπε να τοποθετηθούμε και με εσωτερική ψηφοφορία καταλήξαμε στις θέσεις που θα υποστηρίξουμε και θα δεσμεύουν τους εκπροσώπους μας στις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές (όσες έλαβαν τουλάχιστον οκτώ θετικές ψήφους).
Είναι κατανοητό ότι επιστημονικές θέσεις δεν μπορούν εύκολα να διατυπωθούν μονολεκτικά με ένα ΝΑΙ ή ένα ΌΧΙ, όπως επιτάσσει ένα σύστημα ψηφοφορίας. Δεν μπόρεσαν επίσης να διατυπωθούν επιφυλάξεις ή προϋποθέσεις που έθεσαν συνάδελφοι κατά την επιλογή μιας απάντησης (π.χ. ικανοποιητική αύξηση οργανικών θέσεων Δικαστών και Εισαγγελέων ως αναγκαίου όρου για τον καθορισμό της νέας υλικής αρμοδιότητας του Εφετείου). Η πλήρης ανάπτυξη όλων των επιστημονικών απόψεων, οι προβληματισμοί επί ορισμένων διατάξεων των Κωδίκων θα διατυπωθούν στο τριήμερο συνέδριο που θα πραγματοποιήσει η Ε.Δ.Ε. από 6 έως 8 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Για την πληρέστερη ενημέρωση των συναδέλφων επί των θεμάτων που τέθηκαν σε ψηφοφορία και για τις θέσεις που τελικά υιοθετήθηκαν από το Δ.Σ. της Ένωσης δημοσιεύουμε το παρακάτω πρακτικό.”

Στη συνέχεια δημοσιεύεται το πρακτικό ψηφοφορίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επί των τεθέντων διατάξεων, το οποίο μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Σχόλια