Ιδιώτες με μεταπτυχιακό και διδακτορικό στην ΕΛ.ΑΣ., βάσει σχεδίου Π.Δ.

0

Νόμιμο έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που προβλέπει την πρόσληψη στην Ελληνική Αστυνομία ιδιωτών με διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα.
Έτσι, ανοίγει ο δρόμος για να προσληφθούν σύντομα στην ΕΛ.ΑΣ. ειδικοί με διδακτορικό ή master στους τομείς των τραπεζικών, χρηματοοικονομικών, φοροτεχνικών και ηλεκτρονικών εφαρμογών, στη λογιστική, στη διερεύνηση ψηφιακών εφαρμογών, στις τηλεπικοινωνίες και τα δίκτυα, καθώς και στα οικονομικά της υγείας. Το σχέδιο Π.Δ. δίνει επίσης τη δυνατότητα σε ήδη υπηρετούντες αστυνομικούς που συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα προσόντα, να μεταταγούν στις νέες θέσεις «ειδικών καθηκόντων» που δημιουργούνται στην ΕΛ.ΑΣ.
Σύμφωνα με το σχέδιο Π.Δ., από την υλοποίησή του προκαλείται δαπάνη ύψους 2,6 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για κάθε ένα από τα έτη 2010 και 2011, ενώ η ετήσια επιβάρυνση για τα έτη 2012 και 2013 θα φθάσει τα 2,65 εκατ. ευρώ.

Σχόλια