Ιδρυμα Μαραγκοπούλου: Η ετήσια Έκθεση για το έτος 2015

0

 

Την ετήσια Έκθεσή του για τις διεθνείς και εθνικές δράσεις του για το έτος 2015, δημοσίευσε το  Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ).

Συνεπές στον ιδρυτικό του σκοπό της μαχητικής και αμερόληπτης υπεράσπισης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το ΙΜΔΑ ανάπτυξε πολύπλευρη εθνική και διεθνή δράση, τόσο ερευνητική, κυρίως με τη διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων και την έκδοση νέων βιβλίων, όσο και ακτιβιστική. Σε αυτήν, πρέπει να προσθέσουμε τις καίριες παρεμβάσεις της Προέδρου του Ιδρύματος, κ. Αλίκης Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου, καθώς και του επιστημονικού προσωπικού του, σε θέματα της επικαιρότητας, όπως ιδίως το μεταναστευτικό, ο σεβασμός της αρχής της ισότητας των φύλων και του ελεύθερου σεξουαλικού προσανατολισμού, το σωφρονιστικό, η προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού κ.ά. Εξίσου δυναμική υπήρξε τον προηγούμενο χρόνο η παρουσία του ΙΜΔΑ σε διεθνή fora και στους θεσμούς προστασίας των δικαιωμάτων, όπως το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (ΕΕ), με αντικείμενο τα δικαιώματα των προσφύγων, την αντιμετώπιση των εγκλημάτων μίσους κ.ά.

Το ΙΜΔΑ συνέχισε, και το 2015, την έντονη εκπαιδευτική και κοινωφελή του δράση. Με τη διοργνάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων στα Δικαιώματα του Ανθρώπου στους αστυνομικούς που υπηρετούν στα κέντρα κράτησης αλλοδαπών, το ΙΜΔΑ συνέβαλε στη νομική επιμόρφωση και την εμπέδωση της δεσμευτικότητας του σεβασμού των δικαιωμάτων στους αστυνομικούς που δοκιμζονται στο δύσκολο πεδίο της πρώτης υποδοχής των μεταναστών και προσφύγων. Επίσης, το ΙΜΔΑ παρείχε σε πολλές περιπτώσεις δωρεάν νομική υποστήριξη, χωρίς καμία διάκριση, σε άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές κατηγορίες. Παράλληλα, στήριξε με συνέπεια την προσπάθεια επανένταξης των νέων κρατουμένων που γίνεται, σε δύσκολες συνθήκες, στο Γυμνάσιο και Λύκειο του Ειδικού Καταστήματος Κράτησης Νέων Αυλώνα (ΕΚΚΝΑ).

Τέλος, σημαντική στιγμή αποτελεί κάθε χρόνο για το ΙΜΔΑ η διοργάνωση του διαγωνισμού για τις καλύτερες εργασίες φοιτητών/τριών στο αντικείμενο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, με βραβείο τρεις πλήρεις υποτροφίες για συμμετοχή τους στο διεθνούς φήμης Σεμινάριο που διοργανώνεται κάθε καλοκαίρι (Summer School) στο Σταρβούργο από το Διεθνές Ινστιτούτο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου René Cassin. 

 

Σχόλια