Ικανοποίηση του ΣτΠ για τη ρύθμιση θεμάτων φορολογικής κατοικίας κατοίκων εξωτερικού

0

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνήγορου του Πολίτη, κάτοικοι εξωτερικού, διαμαρτυρήθηκαν στην Αρχή σχετικά με τον προσδιορισμό της φορολογικής τους κατοικίας.

Συγκεκριμένα, στις περιπτώσεις φορολογουμένων που αποδεδειγμένα κατοικούσαν στο εξωτερικό επί σειρά ετών, οι οικείες ΔΟΥ δεν δέχονταν να αλλάξουν τον τόπο κατοικίας τους και ζητούσαν να τους φορολογήσουν, ως κατοίκους Ελλάδας, για το παγκόσμιο εισόδημά τους.

Η νομοθεσία προέβλεπε ότι, αν ο φορολογούμενος αλλάξει την κατοικία του, είχε υποχρέωση να το δηλώσει εντός του οικείου έτους στην αρμόδια ΔΟΥ. Από τη διάταξη αυτή, οι αρμόδιες υπηρεσίες συνήγαγαν ότι δεν νοείται αναδρομική αλλαγή της φορολογικής κατοικίας του φυσικού προσώπου.

Ο Συνήγορος του Πολίτη με έγγραφό του προς το Υπουργείο Οικονομικών τόνισε ότι η κατοικία του φυσικού προσώπου είναι μία πραγματική κατάσταση, η οποία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη φορολόγηση, πολύ περισσότερο όταν επιδρά στον τρόπο της φορολόγησης και στο ύψος του φόρου.

Η πρακτική του Υπουργείου Οικονομικών ήταν αντίθετη με τον σκοπό του νομοθέτη ως προς τη φορολόγηση των κατοίκων εξωτερικού, έτσι, η Αρχή πρότεινε να διερευνάται κάθε φορά η πραγματική κατοικία του φυσικού προσώπου, με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η φορολογική διοίκηση και τα κριτήρια που θέτει ο Αστικός Κώδικας και ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος.

Με πρόσφατη εγκύκλιό του (ΠΟΛ 1177/14-7-2014), το Υπουργείο Οικονομικών ρύθμισε το ζήτημα προς την κατεύθυνση των επισημάνσεων της Αρχής.
Συγκεκριμένα, καθόρισε ότι οι φορολογούμενοι φορολογούνται ως κάτοικοι εξωτερικού από το χρόνο που θα αποδειχθεί ότι διαμένουν μόνιμα στην αλλοδαπή, ανεξάρτητα από το εάν η αλλαγή της κατοικίας τους στα Μητρώα της αρμόδιας ΔΟΥ έλαβε χώρα σε μεταγενέστερο χρόνο.
Ο Συνήγορος του Πολίτη, μέσα από την ανακοίνωσή του εκφράζει την ικανοποίησή του για την εξέλιξη αυτή.

 

ΠΟΛ 1177/14-7-2014