Δικαστικές Ενώσεις: αίτημα άμεσης εφαρμογής των δικαστικών αποφάσεων προς τον πρωθυπουργό

0

Με μια κοινή επιστολή τους προς τον πρωθυπουργό και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης οι Δικαστικές Ενώσεις της χώρας ζητούν την άμεση εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων αλλά  και των συμφωνηθέντων με την κυβέρνηση. Αναμένοντας την εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων με τις οποίες τα επίπεδα των αποδοχών τους επανέρχονται σε εκείνα που ίσχυαν τον Ιούλιο του 2012, αναφέρονται  αναλυτικά τόσο στη βασική απόφαση 88/2013, του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 του Συντάγματος όσο και στις επιμέρους συναντήσεις και δεσμεύσεις όλων των κυβερνητικών στελεχών για το ίδιο θέμα.

Όπως χαρακτηριστικά ολοκληρώνεται το κείμενο της επιστολής: “Ωστόσο, αν και έκτοτε έχουν παρέλθει σχεδόν τρεις μήνες από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της ως άνω εξουσιοδοτικής διάταξης, καθ’ όλη τη διάρκεια των οποίων η κυβέρνηση εξακολουθούσε να διαβεβαιώνει τις Δικαστικές Ενώσεις ότι δεν προτίθεται να αποστεί από τα συμφωνηθέντα, η εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση δεν έχει ακόμα εκδοθεί. Ενόψει των ανωτέρω, οι Δικαστικές Ενώσεις θεωρούν ότι έχει εξαντληθεί κάθε εύλογο διάστημα αναμονής για την τήρηση των συμφωνηθέντων και ΖΗΤΟΥΝ την άμεση έκδοση  ( εντός του Σεπτεμβρίου 2014 ) της εν λόγω Κοινής Υπουργικής Απόφασης και την καταβολή των οφειλόμενων αναδρομικών διαφορών εντός του 2014 σύμφωνα με το ως άνω σχέδιο, το οποίο σας επισυνάπτουμε.

ΖΗΤΟΥΜΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ την πραγματοποίηση συνάντησης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με τα Προεδρεία των Δικαστικών Ενώσεων.”

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της Επιστολής των Δικαστικών Ενώσεων πατήστε εδώ.

 

Σχόλια