ΙΜΔΑ: Συγκριτική επισκόπηση ευρωπαϊκών νομοθεσιών σχετικά με την έννοια της εγκληματικής οργάνωσης

0

Σύμφωνα με το κείμενο της νομικής επιτροπής, τον τελευταίο καιρό στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς παρατηρείται έξαρση της ακραίας πολιτικής, θρησκευτικής και άλλων ειδών βίας, ιδιαίτερα της οργανωμένης.

Όπως σημειώνεται, στην ποινική νομοθεσία της μεγάλης πλειοψηφίας των ευρωπαϊκών κρατών, η αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος της συγκρότησης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση δεν περιλαμβάνει το στοιχείο του οικονομικού οφέλους. Την ίδια τακτική ακολουθεί και ο Έλληνας νομοθέτης στο αρ. 187 ΠΚ, στην αντικειμενική υπόσταση του οποίου δεν υπάρχει το στοιχείο του οικονομικού οφέλους, παρά τη σχετική πρόβλεψη στη, δεσμευτική για την Ελλάδα, Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του Οργανωμένου Εγκλήματος (Παλέρμο 2000).

Με παραδείγματα από τις έννομες τάξεις διαφόρων κρατών – μελών της Ευρώπης, το ΙΜΔΑ παρατηρεί ότι το αγγλικό και γαλλικό δίκαιο, τιμωρεί τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και συμμορίας χωρίς καμία αναφορά στο οικονομικό στοιχείο. Στο πλαίσιο του γερμανικού ποινικού δικαίου, ομοίως δεν παρατηρείται καμία εξάρτηση της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης από το στοιχείο της προσπόρισης οικονομικού οφέλους, ενώ αντιθέτως, φαίνεται ξεκάθαρα η πρόθεση διάκρισης της εγκληματικής από την τρομοκρατική οργάνωση, τακτική την οποία ακολουθεί ομοίως ο έλληνας νομοθέτης. Σε αντίθεση δε με τις ανωτέρω ευρωπαϊκές χώρες, η Ιταλία και το Βέλγιο έχουν εισαγάγει στη νομοθεσία τους το οικονομικό όφελος ως στοιχείο της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος της σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, ακολουθώντας την προσέγγιση των σχετικών διεθνών αλλά και ενωσιακών κειμένων.

Η νομική επιτροπή του ΙΜΔΑ καταλήγει με την παρατήρηση ότι η ποινική νομοθεσία πρέπει να προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και να επιδεικνύει σχετική ευελιξία, χωρίς ωστόσο να δημιουργεί κενά νόμου που πλήττουν θεμελιώδη δικαιώματα, ιδιαίτερα ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, αλλά και την ίδια τη δημοκρατία.

Σχόλια