ΙΝΚΑ: Ανακοίνωση προσφυγής στη δικαιοσύνη για τη σχετική με τη δωρεά οργάνων νομοθεσία

0

Ειδικότερα, με το άρθρο 9 παρ.2 του ανωτέρω νόμου προβλέπεται ότι «η αφαίρεση ενός ή περισσότερων οργάνων από ενήλικο, θανόν πρόσωπο πραγματοποιείται εφόσον, όσο ζούσε, δεν είχε εκφράσει την αντίθεσή του, σύμφωνα με την παράγραφο 3. Η έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου αρχίζει από 1.6.2013 προκειμένου στο διάστημα αυτό να υπάρξει πλήρης ενημέρωση των πολιτών μέσω εφαρμογής συγκεκριμένης ενημερωτικής εκστρατείας». Με το συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο κατοχυρώνεται η «εικαζόμενη συναίνεση» στη δωρεά οργάνων ενώ, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΙΝΚΑ, η δωρεά θα έπρεπε να αποτελεί μια «εθελοντική ανθρωπιστική προσφορά».

Σχόλια