ΙΣΑ: Ανακοίνωσε προσφυγή στον Εισαγγελέα για αλλαγές στον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ

0

Στον Εισαγγελέα ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών μετά την απόφαση εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ για τροποποίηση του προϋπολογισμού του ασφαλιστικού φορέα σε βάρος των συμβεβλημένων γιατρών και εργαστηρίων.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο ΙΣΑ, μετά από σειρά αιτήσεων, ζήτησε και έλαβε τα ακριβή στοιχεία του προϋπολογισμού και διαπίστωσε σοβαρές τροποποιήσεις στα αρχικώς προβλεπόμενα οικονομικά μεγέθη.

Συγκεκριμένα, ειδικά στον τομέα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας υπήρξε μείωση περίπου 20εκ. ευρώ, ενώ σημαντικές ήταν και οι περικοπές των δαπανών για τις παρακλινικές εξετάσεις των ασφαλισμένων, οι οποίες πλέον διαμορφώνονται κάτω από τα 300εκ. ευρώ. Να σημειωθεί μάλιστα ότι δεν είχε προηγηθεί ενημέρωση του Συλλόγου για τις εισηγήσεις και την τελική λήψη της απόφασης από το ΔΣ του ΕΟΠΥΥ. Προκειμένου λοιπόν να προστατευτεί η δημόσια υγεία και να προασπιστούν τα συμφέροντα και το κύρος των γιατρών, αποφασίστηκε η προσφυγή στη δικαιοσύνη ως το μόνο πρόσφορο μέσο προς το σκοπό αυτό.