ΙΣΑ: Προσφυγή στο ΣτΕ για τα γενόσημα

0

Όπως αναφέρεται, η σχετική νομοθετική ρύθμιση του υπουργού Υγείας είναι «αντισυνταγματική, παράνομη, αντίθετη με τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και τους ευρωπαϊκούς νομικούς κανόνες».

Ο ΙΣΑ επισημαίνει ότι η συνταγογράφηση αποτελεί μια αμιγώς ιατρική πράξη, η διενέργεια της οποίας προαπαιτεί και προϋποθέτει την επιστημονική κρίση του θεράποντος ιατρού, λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό, τις παθήσεις και τις ιδιαιτερότητες του ίδιου του ασθενούς, τα άλλα φάρμακα που πιθανά λαμβάνει και τις αλληλεπιδράσεις τους.

Παράλληλα, ο Σύλλογος τονίζει ότι με την επίμαχη Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) παραβιάζεται η ιατρική δεοντολογία και θίγεται η επιστημονική και η επαγγελματική ελευθερία των γιατρών, καθώς εξαναγκάζονται να ασκούν το λειτούργημά τους όχι σύμφωνα με τα ιατρικά-επιστημονικά κριτήρια, αλλά με αμιγώς οικονομικούς -ταμειακής σκοπιμότητας- κανόνες, χωρίς μάλιστα οποιοδήποτε δικαίωμα επιλογής.

Σχόλια