Ι.Σακκάς: «Παράνομες οι δικαστικές διαταγές πληρωμής υπέρ των τραπεζών»

0

Τα φαινόμενα έκδοσης διαταγών πληρωμών υπέρ των τραπεζών και σε βάρος δανειοληπτών, με ικανοποίηση παράνομου Γενικού Όρου Συναλλαγών, επικρίνει σε άρθρο που ανήρτησε στην προσωπική ιστοσελίδα του [Link], ο πρώην Εισαγγελέας, κ. Ιωάννης Σακκάς.

Όπως επισημαίνει ο τ.εισαγγελικός λειτουργός, ο Γενικός Όρος Συναλλαγών (ΓΟΣ) περί υπολογισμού των τόκων με βάση έτος διάρκειας 360 ημερών, που συμπεριλαμβάνουν οι τράπεζες στις δανειακές συμβάσεις, παραβιάζει το κοινοτικό δίκαιο και έχει κριθεί παράνομος και καταχρηστικός, σύμφωνα και με την αμετάκλητη απόφαση 430/2005, του Δ’ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου. Δεδομένου δε, ότι η εν λόγω απόφαση προέρχεται μετά από συλλογική αγωγή με τη διαδικασία του Ν 2251/1994 περί προστασίας καταναλωτών, δημιουργεί δεδικασμένο έναντι πάντων και ως εκ τούτου, οι ελληνικές τράπεζες, οφείλουν να συμμορφωθούν με τα οριζόμενα σε αυτήν και να επιστρέψουν τους παράνομους τόκους που κεφαλαιοποίησαν, μαζί με τους τόκους που επέβαλαν επ΄ αυτών.

Ο κ. Σακκάς αναφέρεται επίσης στην υπ’ αριθμ. 1210/2010 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση ακύρωσης 15 τραπεζών κατά της Ζ1-798/25-6-2008 –ΦΕΚ Β 1353/11-7-2008 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, με την οποία -μεταξύ άλλων παρανόμων και καταχρηστικών ΓΟΣ- απαγόρευε στις τράπεζες να αναγράφουν στις δανειακές συμβάσεις και τον ως άνω όρο.

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τον κ.Σακκά, οι δικαστικοί λειτουργοί όφειλαν να εφαρμόζουν αυτεπαγγέλτως την παραπάνω απαγόρευση και να απορρίπτουν αιτήσεις διαταγών πληρωμής, στις οποίες το οφειλόμενο ποσό έχει υπολογιστεί παρανόμως, βάσει του επίμαχου όρου, τον οποίο επιμένουν να συμπεριλαμβάνουν στις δανειακές συμβάσεις τα τραπεζικά ιδρύματα.

Ο πρώην εισαγγελέας καταγγέλλει, ότι αντί των νόμιμων ενεργειών, οι δικαστές σπεύδουν να ικανοποιήσουν τα αιτήματα των τραπεζών, εκδίδοντας τις επίμαχες διαταγές πληρωμής, με αποτέλεσμα τόσο την παράνομη επιβάρυνση των δανειοληπτών, οι οποίοι απειλούνται μέχρι και με κατάσχεση της κατοικίας τους, όσο και τη συμφόρηση των δικαστηρίων με αστικές υποθέσεις.

Τέλος, ο κ. Σακκάς στο άρθρο του [Link] καταλογίζει στις ελληνικές δικαστικές και εισαγγελικές αρχές έλλειψη έγκαιρης και συντονισμένης λύσης, αναφορικά με τις παράνομες απαιτήσεις των τραπεζών που ενσωματώνονται στις νόμιμες οφειλές, καθώς ουδέποτε έχει προσδιοριστεί το ακριβές ύψος του παράνομου τόκου που έχουν εισπράξει οι ελληνικές τράπεζες.

Σχόλια