Καθιέρωση ενιαίου τύπου αιτήσεων και δικαιολογητικών στα δικαστήρια

0

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης προωθεί την καθιέρωση ενιαίου τύπου αιτήσεων, βεβαιώσεων και πιστοποιητικών που χορηγούν τα κατά τόπους πολιτικά, ποινικά και διοικητικά δικαστήρια.

Σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι συστήθηκε πρόσφατα ομάδα εργασίας, η οποία θα επιχειρήσει να καταστήσει ενιαία τα σχετικά έντυπα που χορηγούν τα Διοικητικά Εφετεία και Διοικητικά Πρωτοδικεία της χώρας, με σκοπό την απλούστευση της διαδικασίας.

Σε ό,τι αφορά την πολιτική και ποινική δικαιοσύνη, η αντίστοιχη ομάδα εργασίας ήδη επεξεργάζεται τις παρατηρήσεις των πολιτικών-ποινικών δικαστηρίων και Εισαγγελιών επί του κειμένου των προτάσεών της, καθώς ολοκλήρωσε το έργο της το καλοκαίρι του 2006.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου, η καθιέρωση ενιαίου τύπου αιτήσεων, βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, η οποία εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Πολιτεία””, δίνει τη δυνατότητα σε όλα τα δικαστήρια της αυτής δικαιοδοσίας και βαθμού να διαθέτουν πλέον τα ίδια έντυπα και όχι διαφορετικά στον αριθμό, στο περιεχόμενο και στη μορφή τους.

Σχόλια