Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων

0

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η υπ’ αριθ. Y6 απόφαση του Πρωθυπουργού Α. Τσίπρα, όπου καθορίζεται η σειρά τάξης των νέων Υπουργείων. Τα νέα Υπουργεία είναι δέκα και έχουν προκύψει από συγχωνεύσεις υπουργείων, ενώ έχουν γίνει και μετονομασίες ορισμένων Υπουργείων.

Στο ίδιο ΦΕΚ δημοσιεύθηκε και η υπ’ αριθ. Y5 απόφαση του Πρωθυπουργού για τη σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών στα Υπουργεία.

Όπως προβλέπεται στην Απόφαση του Πρωθυπουργού, τα νέα Υπουργεία είναι τα ακόλουθα:
 

 

Καθορισμός Σειράς Τάξης Υπουργείων

Σχόλια