Καθυστέρηση στις επικουρικές συντάξεις λόγω μη συνεργασίας ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ

0

 

Ο Συνήγορος του Πολίτη δέχθηκε αναφορές πολιτών από τις οποίες ανακύπτουν διαφόρων ειδών προβλήματα στην εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του ΕΤΕΑΕΠ και στην άσκηση των δικαιωμάτων τους. Τα κυριότερα από αυτά είναι η υπέρμετρη καθυστέρηση στην έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων, η αδυναμία επιστροφής ασφαλιστικών εισφορών ως αχρεωστήτως καταβληθεισών, η αδυναμία απλής ενημέρωσης των ασφαλισμένων σε τυπικές ερωτήσεις που τους αφορούν, όλα ζητήματα που αποτελούν αρμοδιότητα της ΣΤ’ Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ – τ. Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών & ΕΔΕ του ΕΤΑΑ.

Κατόπιν διερεύνησης αυτών των αναφορών και αλλεπάλληλων συναντήσεων κλιμακίου ειδικών επιστημόνων της Ανεξάρτητης Αρχής με τον Διοικητή του ΕΤΕΑΕΠ, έγινε γνωστό ότι η αδυναμία εξέτασης των αιτημάτων που εκκρεμούν στην υπηρεσία και επίλυσης αυτών, οφείλεται στην έλλειψη πρόσβασης των υπαλλήλων- χειριστών τόσο στη μηχανογράφηση του ΕΦΚΑ (τ.ΕΤΑΑ), όσο και στους φυσικούς ασφαλιστικούς φακέλους των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του τ.ΤΣΜΕΔΕ.

Ο Συνήγορος του Πολίτη επισήμανε εγγράφως (220293/36020/14.08.2017 και 220293/50712/15.11.2017) στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τον Διοικητή του ΕΦΚΑ ότι:

– η ύπαρξη τέτοιων φαινομένων, ακυρώνει την προσπάθεια δημιουργίας των προϋποθέσεων εκείνων που θα συμβάλουν στην καθιέρωση μιας εποικοδομητικής σχέσης του πολίτη με τη διοίκηση, στηριζόμενη στις αρχές της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και του αλληλοσεβασμού,

– η διασφάλιση των δικαιωμάτων των ενδιαφερομένων, ενόψει του βιοποριστικού χαρακτήρα των παροχών στον ευαίσθητο τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, είναι μείζονος σημασίας για τους πολίτες,

η ύπαρξη τέτοιων φαινομένων παραβιάζει τις αρχές της χρηστής διοίκησης, της νομιμότητας και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου.

Μέχρι σήμερα δεν υπήρξε απάντηση από το αρμόδιο Υπουργείο και από τον ΕΦΚΑ