Και στους δικηγόρους των ΟΤΑ το επίδομα των 176 ευρώ

0

Με την υπ αριθμό 946/2010 απόφασή του ο Άρειος Πάγος έκρινε ότι οι δικηγόροι των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που απασχολούνται με πάγια αντιμισθία, δικαιούνται το επίδομα των 176 ευρώ που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τους ΟΤΑ. Το επίδομα χορηγείται σε πολλές κατηγορίες εργαζομένων στο Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, σύμφωνα με αμετάκλητες παλαιότερες αποφάσεις του Αρείου Πάγου. Εν προκειμένω, το Ανώτατο Δικαστήριο δικαίωσε δικηγόρο του Δήμου Ελληνικού ο οποίος δεν ελάμβανε το επίδομα, κρίνοντας ότι πρέπει να του καταβάλλεται, σύμφωνα με τη συνταγματική αρχή της ίσης αμοιβής για ίσης αξίας εργασία και την αρχή της ισότητας.;

Σχόλια