Καίρια σημεία του νόμου 3869/2010 (Γνωμοδότηση Ι.Βενιέρη – Λέκτορα Νομικής)

0

Με δεδομένο ότι τον τελευταίο καιρό πληθαίνουν οι υποθέσεις που απασχολούν τη δικαιοσύνη και αφορούν ρύθμιση χρεών από υπερχρεωμένα νοικοκυριά κατ’ εφαρμογή του ν. 3869/2010, κρίνεται ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα η Γνωμοδότηση του Λέκτορα της Νομικής Σχολής Αθηνών, κ. Ιάκωβου Βενιέρη με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις και επισημαίνονται καίρια σημεία του νόμου.

Αρχικά, τονίζεται ότι η διαδικασία που προβλέπεται στο νόμο είναι προσωποπαγής. Αφορά το χρεωμένο υποκείμενο και τις ιδιότητές και όχι το αντικείμενο, δηλαδή τις απαιτήσεις. Το πρόσωπο είναι αυτό που υπάγεται στις ευνοϊκές ρυθμίσεις που προβλέπει ο νόμος και όχι τα χρέη του. Προς αυτή την άποψη τείνει και το άρθρο 12 του νόμου, το οποίο προβλέπει ότι το πρόσωπο που απαλλάσσεται είναι ο ίδιος ο οφειλέτης και όχι ο συνοφειλέτης ή ο εγγυητής.

Ο νόμος καθορίζει ξεχωριστή διαδικασία με την οποία απαλλάσσονται ο συνοφειλέτης, ο εγγυητής και ο κληρονόμος του οφειλέτη ενώ δεν απαλλάσσονται, αν τη διαδικασία του νόμου είχε ξεκινήσει ο οφειλέτης. Επίσης, διευκρινίζεται ότι ο ίδιος ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα αυτοπροσώπως και χωρίς δικηγόρο να καταθέσει τη σχετική αίτηση στο Ειρηνοδικείο και με τον ίδιο τρόπο μπορεί να παρασταθεί και στο ακροατήριο, ακόμα και αν τα χρέη υπερβαίνουν τα 12.000 ευρώ. Σημειώνεται δε ότι αυτή η δυνατότητα παρέχεται μόνο κατά την εκδίκαση της υπόθεσης στον πρώτο βαθμό και όχι ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

Καίρια σημεία του νόμου 3869/2012 (Γνωμοδότηση Ι.Βενιέρη – Λέκτορα Νομικής)