Κάλυψη 305 θέσεων δικαστικών υπαλλήλων μέσω ΑΣΕΠ

0

Στις 8 Ιουλίου 2016 ολοκληρώθηκε η έκδοση και καταχώρηση των αποτελεσμάτων της Προκήρυξης 1ΕΓ/2016 του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 3/10-5-2016  και διορθ. ΦΕΚ 4/19-5-2016, Τεύχη Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση δύο χιλιάδων εκατόν τριάντα πέντε (2.135) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δημόσιου Τομέα.

Με βάση τα αποτελέσματα αυτά στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καλύφθηκαν συνολικά 305 θέσεις δικαστικών υπαλλήλων, ως εξής: α) 205 από τις 300 θέσεις Κλάδου/ Ειδικότητας ΠΕ Γραμματέων, β) 50 από τις 50 θέσεις κλάδου ΤΕ Γραμματέων και γ) 50 από τις 50 θέσεις ΔΕ Γραμματέων.
Αναλυτικά οι Πίνακες διοριστέων ανά κατηγορία ΠΕ – ΤΕ και ΔΕ και ανά δικαστική υπηρεσία έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

Σημειώνεται ότι σε άμεσο χρόνο πρόκειται να προκηρυχθούν ακόμη 780 θέσεις δικαστικών υπαλλήλων που θα στελεχώσουν τις δικαστικές υπηρεσίες της χώρας. Η ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εκφράζει την ικανοποίησή της για αυτή την εξέλιξη και ευελπιστεί ότι η ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής θα αποδώσει έναν κρίσιμο, για την κάλυψη άμεσων αναγκών των δικαστηρίων αριθμό ανθρώπινου δυναμικού.

Σχόλια