Κανένας φόρος ή κράτηση για τις αποζημιώσεις δικαστικών αντιπροσώπων – εφορευτικών επιτροπών

0

Aφορολόγητες θα είναι οι αποζημιώσεις όσων εργασθούν για τη διενέργεια των εκλογών και δε θα συμψηφίζονται με οφειλές των δικαιούχων προς το ελληνικό δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία.

Ειδικότερα, κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών που περιλαμβάνεται σε τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, ορίζει ότι όσοι διορίζονται για τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών, θα λάβουν ειδική αποζημίωση στο ύψος του αναλογούντος καθαρού ποσού, αντισταθμίζοντας την απώλεια εσόδων που προκαλείται στον κρατικό προϋπολογισμό και τους φορείς της γενικής κυβέρνησης.

Η ρύθμιση περιλαμβάνει: αντιπροσώπους δικαστικής αρχής, γραμματείς εφορευτικών επιτροπών και διερμηνείς τουρκικής γλώσσας.

Η αποζημίωση θα μπορεί να καταβάλλεται και με Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής, ενώ ο διορισμός των εποπτών θα γίνει μετά από κλήρωση σε δημόσια συνεδρίαση.