Κατά της διοίκησης στρέφονται οι πιλότοι της Ολυμπιακής

0

Για ζημία ύψους 300.000 ευρώ το μήνα, που προκαλείται στην εταιρεία από τη μισθοδοσία προσωπικού που δεν απασχολείται, κάνει λόγο η Ένωση Χειριστών Πολιτικής Αεροπορίας (ΕΧΠΑ), στη σχετική μήνυση που κατέθεσε κατά του διοικητικού συμβουλίου των Ολυμπιακών Αερογραμμών.

Οι πιλότοι, αν και αποδέχονται ότι το εν λόγω προσωπικό είναι αναγκαίο για την ομαλή εκτέλεση των δρομολογίων, εντούτοις υποστηρίζουν ότι «η διοίκηση των ΟΑ και οι παλινωδίες των αρμόδιων κυβερνητικών παραγόντων φέρουν ακέραιη την ευθύνη για τη συνεχιζόμενη επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της εταιρείας και τη συνακόλουθη απαξίωσή της, που καθιστούν ακόμη πιο δύσκολη την εξεύρεση βιώσιμης και κοινωνικά αποδεκτής λύσης του προβλήματος».

Η Διοίκηση, από την πλευρά της τόνισε ότι επιφυλάσσεται να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της.

Εν τω μεταξύ το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δικαίωσε μερικώς την Ολυμπιακή Αεροπορία, ωστόσο η απόφαση δεν θεωρείται ικανή να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα της εταιρείας, διότι το ποσό των παράνομων ενισχύσεων που οφείλει να επιστρέψει, σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής, παραμένει μεγάλο.

Σχόλια