Κατά του ασφαλιστικού νόμου προσέφυγε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος

0

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος κατέθεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση, με την οποία ζητεί να ακυρωθεί η πρόσκληση της υπουργού Απασχόλησης για την υποβολή υποψηφιοτήτων για επιλογή προέδρου στο Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ), που συστάθηκε σύμφωνα με το νέο ασφαλιστικό νόμο 3655/2008.

Το ΤΕΕ υποστηρίζει ότι η πρόσκληση της υπουργού Απασχόλησης για επιλογή προέδρου στο ΕΤΑΑ είναι αντισυνταγματική και παράνομη.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΣτΕ, Γ. Παναγιωτόπουλος, προσδιόρισε να συζητηθεί στην Ολομέλεια του ΣτΕ στις 7 Νοεμβρίου 2008 η αντίστοιχη αίτηση της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, καθώς και των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιώς, που ζητάνε να ακυρωθεί η ίδια πρόσκληση της υπουργού Απασχόλησης.

Σχόλια