Κατάθεση ν/σ για την απλοποίηση διαδικασιών αδειοδότησης εταιριών

0

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση και απλούστευση στις αδειοδοτήσεις των επιχειρήσεων, με τις αλλαγές και τις προσθήκες που ακολούθησαν τη δημόσια διαβούλευσή του.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Κωστής Χατζηδάκης, η παρέμβαση είναι σφαιρική σε αντίθεση με τις προηγούμενες ρυθμίσεις διαφόρων κυβερνήσεων και αυτό γιατί καλύπτει το σύνολο των ρυθμίσεων όλων των μορφών επιχειρήσεων. Ανέφερε επίσης ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία είναι Μνημονιακή υποχρέωση, ενώ σημείωσε ότι σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία έχει τεθεί ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ώστε οι γενικές αρχές του νομοσχεδίου, να εξειδικευθούν με κανονιστικές αποφάσεις με τον εκάστοτε αρμόδιο υπουργό. Στο πλαίσιο αυτό τίθεται δεσμευτική προθεσμία έκδοσης όλων των εφαρμοστικών Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων και Προεδρικών Διαταγμάτων μέχρι το τέλος του 2014.

Στις βασικές αλλαγές του νομοσχεδίου, μέσω του οποίου επιδιώκεται η απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης, περιλαμβάνονται:  
:
1. Εισαγωγή του συστήματος απλής αδειοδότησης με υπεύθυνη δήλωση των επιχειρήσεων. Ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας για την έναρξη της λειτουργίας θα αρκεί η δήλωση αυτοσυμμόρφωσης ή θα απαιτείται η πιστοποίηση τρίτου ή η αξιοποίηση εργαλείων υγείας από τα οποία θα προκύπτει η τήρηση των κανόνων λειτουργίας.
2.Θέσπιση κανόνων που καταργούν την περιπτωσιολογική αντιμετώπιση των αιτημάτων των επενδυτών και εισάγουν γενικούς όρους λειτουργίας, πρότυπα και προδιαγραφές για κάθε δραστηριότητα.
3. Μετάθεση των ελέγχων από το στάδιο της έκδοσης της άδειας σε εκείνο της λειτουργίας της επιχείρησης και διεξαγωγή τους με βάση συγκεκριμένα πρότυπα.
4. Δυνατότητα διεξαγωγής των ελέγχων από πιστοποιημένους φορείς όχι μόνο του δημοσίου αλλά και του ιδιωτικού τομέα.
5. Δημιουργία κεντρικού ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης των αδειοδοτήσεων και των ελέγχων. Στόχος είναι η αδειοδότηση σε πολλές δραστηριότητες να ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά και αυθημερόν.
Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, μέσω του νέου νομοθετικού πλαισίου, η Ελλάδα στέλνει το μήνυμα ότι γίνεται φιλική στις επιχειρήσεις και στους επενδυτές.

Σχόλια