Κατάθεση ν/σ με αλλαγές στις αναβολές στράτευσης και στις διατάξεις για τους αντιρρησίες και τους ανυπότακτους

0

Στο νέο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή με τίτλο «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις» προβλέπονται αλλαγές στις αναβολές στράτευσης και το δικαίωμα εξαγοράς της θητείας, ενώ τροποποιούνται και οι διατάξεις σχετικά με την αναβολή κατάταξης για λόγους σπουδών, τους ανυπότακτους και τους αντιρρησίες συνείδησης.

Αλλαγές προβλέπονται ακόμη και για τις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως παραμεθόριες, ειδικά για την εφαρμογή της νομοθεσίας για την απαγόρευση δικαιοπραξιών στις συγκεκριμένες περιοχές.
Ακόμα, στο νομοσχέδιο προβλέπεται επανακαθορισμός του πλαισίου απονομής της ιδιότητας του αξιωματικού σε Ολυμπιονίκες, αλλά και το δικαίωμα μετάταξης για μεγαλύτερο αριθμό στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Επίσης, ορίζονται μεταβολές και στο νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία φάρων, καθώς παρέχεται η δυνατότητα σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα να αναλάβουν την υποχρέωση εκτέλεσης εργασιών ή κάλυψης δαπανών εγκατάστασης, συντήρησης ή επισκευής ενός ή περισσότερων φάρων για κάποιο χρονικό διάστημα.

Η πολιτιστική αξιοποίηση των φαρικών κτισμάτων θα μπορεί να γίνει από φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους φορείς αλλά και με σύστημα αναδοχής.

Η Αιτιολογική Έκθεση

Το Νομοσχέδιο