Καταδίκη της Ελλάδας από το ΕΔΑΔ για παράνομη κράτηση Κινέζου υπηκόου

0

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εκδικάζοντας την προσφυγή του Κινέζου υπηκόου, Luping Lin καταδίκασε την Ελλάδα για παραβίαση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και ειδικότερα του άρθρου 3, στο οποίο προβλέπεται απαγόρευση των βασανιστηρίων και του άρθρου 5 παρ.4, το οποίο κατοχυρώνει το δικαίωμα άσκησης προσφυγής κατά παράνομης σύλληψης και κράτησης.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης ο προσφεύγων τον Απρίλιο του 2006 ζήτησε από τις περιφερειακές αρχές της Θεσσαλίας, άδεια παραμονής και εργασίας προσκομίζοντας το διαβατήριό του προκειμένου να αποδείξει ότι πράγματι έχει εισέλθει νόμιμα στη χώρα.

Ωστόσο, τον Μάρτιο του 2007 το όνομα του Lin προστέθηκε στο μητρώο των ανεπιθύμητων αλλοδαπών και τον Ιούνιο του 2010 συνελήφθη για παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα και μεταφέρθηκε στο κέντρο υποδοχής του Ελληνικού. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε στο Δικαστήριο, οι συνθήκες κράτησης ήταν απάνθρωπες καθώς έγινε θύμα κακοποίησης και υπέστη εξευτελιστική μεταχείριση.

Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι παραβιάσθηκε το δικαίωμά του στην ελευθερία και την ασφάλεια, όπως κατοχυρώνονται στο άρθρο 5 παρ. 1 ΕΣΔΑ καθώς και το δικαίωμά του να προσβάλει με ένδικα μέσα τον παράνομο χαρακτήρα της σύλληψης και της κράτησής του(άρθρο 5 παρ.4 ΕΣΔΑ). Το ΕΔΑΔ τελικά αναγνώρισε παραβίαση των άρθρων 3 και 5 παρ.4 και υποχρέωσε την Ελλάδα να καταβάλει στον Κινέζο υπήκοο ποσό 5.000 ευρώ ως αποζημίωση για ηθική βλάβη.

Σχόλια