Καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τις ενισχύσεις στην Ολυμπιακή

0

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε χθες την Ελλάδα κρίνοντας ότι η χώρα παρέβη τις υποχρεώσεις της μη λαμβάνοντας τα αναγκαία μέτρα για την επιστροφή των ενισχύσεων που είχε χορηγήσει στην Ολυμπιακή Αεροπορία και οι οποίες κρίθηκαν ασυμβίβαστες με την κοινή αγορά.

Σύμφωνα με την απόφαση, η μεταβίβαση της πλειονότητας των στοιχείων του ενεργητικού της Ολυμπιακής Αεροπορίας στις Ολυμπιακές Αερογραμμές καθιστά αδύνατη την αναζήτηση των ενισχύσεων από τη νέα εταιρία και παρακωλύει την αποτελεσματική εκτέλεση της αποφάσεως της Επιτροπής.

Η απόφαση δημιουργεί προβλήματα στην πώληση των Ολυμπιακών Αερογραμμών και τμημάτων της παλαιάς Ολυμπιακής, ενώ οποιαδήποτε προσπάθεια πώλησης θα πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη της Κομισιόν.

Σχόλια