Καταδίκη της Ελλάδας για σταθμό της ΔΕΗ στην Κρήτη

0

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δικαίωσε την προσφυγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και καταδίκασε χθες την Ελλάδα για παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση, κρίνοντας ότι η χώρα δεν έλαβε επαρκή μέτρα για τον εκσυγχρονισμό των μονάδων του σταθμού της ΔΕΗ στα Λινοπεράματα Κρήτης.

Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο απεφάνθη ότι η Ελλάδα δεν καθόρισε πολιτικές και στρατηγικές για τη σταδιακή αναβάθμιση του ατμοηλεκτρικού εργοστασίου, με αποτέλεσμα να εκπέμπονται υψηλές ποσότητες διοξειδίου του θείου και οξειδίων του αζώτου, παραβιάζοντας την Οδηγία 84/360 για την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τη βιομηχανία. Το επιχείρημα των ελληνικών Αρχών ότι οι απαραίτητες βελτιώσεις έχουν υπερβολικό κόστος δεν έγινε δεκτό, αφού εξετάστηκε η οικονομική κατάσταση της ΔΕΗ.

Αν και το Δικαστήριο αναγνώρισε ότι η Ελλάδα έλαβε κάποια μέτρα για τη μείωση της ρύπανσης, ωστόσο επισημαίνει ότι δεν λήφθηκαν συνοδευτικά μέτρα και δεν υπήρξε ολοκληρωμένη πολιτική για την προσαρμογή του σταθμού.

Σχόλια