Καταδίκη της Ελλάδας για τη νομοθεσία της για τα ηλεκτρονικά παιχνίδια

0

Ασύμβατη προς την κοινοτική νομοθεσία έκρινε τo Ευρωπαϊκό Δικαστήριο την ελληνική νομοθεσία για πλήρη απαγόρευση στην εγκατάσταση και λειτουργία όλων των ηλεκτρονικών παιγνιδιών, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών παιγνιδιών ψυχαγωγίας και όλων των παιγνιδιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, σε κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο, εκτός των καζίνων.

Συγκεκριμένα το Δικαστήριο έκρινε, ότι η Ελλάδα παρέβη τα άρθρα 28, 43 και 49 των Κοινοτικών Συνθηκών καθώς και την κοινοτική οδηγία 98/34, καθώς η εθνική της νομοθεσία μπορεί να καταστήσει δυσχερέστερη, ή και να παρεμποδίσει πλήρως, την άσκηση του δικαιώματος των επιχειρηματιών που προέρχονται από άλλα κράτη-μέλη να εγκαθίστανται στην Ελλάδα, με σκοπό την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών.

Στην απόφασή του αναφέρει ότι τέτοιου είδους απαγορεύσεις συνιστούν εμπόδιο στην ελευθερία εγκατάστασης, επισημαίνοντας παράλληλα πως τα επιχειρήματα που προέβαλαν οι ελληνικές αρχές για να δικαιολογήσουν τα εμπόδια στην ελευθερία εγκατάστασης και στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών δεν μπορούν να γίνουν δεκτά.

Το Δικαστήριο επισημαίνει ότι, ναι μεν τα κράτη – μέλη μπορούν να περιορίσουν ή ακόμα και να απαγορεύσουν την άσκηση των παιγνίων επί χρήμασι, με σκοπό την αποφυγή του ενδεχομένου να αποτελέσουν πηγή ατομικού οφέλους, ωστόσο στην περίπτωση της Ελλάδας πρόκειται για παίγνια, τα οποία δεν είναι εκ φύσεως τυχερά, καθώς ο σκοπός τους δεν είναι η προσδοκία του χρηματικού κέρδους.

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το Δικαστήριο, η Ελλάδα θα έπρεπε να αναζητήσει άλλους τρόπους για να τα περιορίσει.