Καταδίκη της Ελλάδας για την ανάπτυξη της αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών

0

Παραβίαση της κοινοτικής οδηγίας 97/67/ΕΚ που αφορά τους κανόνες για την ανάπτυξη της αγοράς των ταχυδρομικών υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη βελτίωση της ποιότητάς τους, διαπίστωσε εκ μέρους της Ελλάδας το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ειδικότερα, το ΔΕΕ διαπίστωσε ότι η Ελλάδα εφαρμόζει την υπουργική απόφαση υπ αριθ. A1/44351/3608, της 12ης Οκτωβρίου 2005, παραβιάζοντας τη σχετική κοινοτική οδηγία.
Στην απόφασή του, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επισημαίνει ότι η εν λόγω υπουργική απόφαση προκαλεί σημαντικές δυσχέρειες και κόστη στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, που έχουν ως αντικείμενο εργασιών την παραλαβή, συγκέντρωση, συσκευασία και ταξινόμηση μικροδεμάτων, εγγράφων και αντικειμένων επειγούσης διαβίβασης (courier).
Από την πλευρά του, το Δημόσιο δήλωσε ότι προτίθεται να τροποποιήσει, το συντομότερο, τα σημεία της υπουργικής απόφασης, που αντιβαίνουν στο ευρωπαϊκό δίκαιο.

Σχόλια