Καταδίκη της Ελλάδας για τους μετανάστες

0

Με απόφασή του, η οποία δημοσιεύθηκε στις 7 Ιουνίου 2011, το Ευρωπαικό Δικαστήριο καταδίκασε την Ελλάδα για παραβίαση του δικαιώματος στην προσωπική ελευθερία και ασφάλεια (ΕΣΔΑ άρθρο 5 παρ. 1 & 4) τονίζοντας ιδιαίτερα την έλλειψη νομιμότητας της διοικητικής κράτησης των αλλοδαπών που ζητούν άσυλο στη χώρα μας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Συνηγόρου του Πολίτη, το Δικαστήριο έκρινε ότι οι συνθήκες κράτησης όπως και οι ελλείψεις στη διαδικασία του ασύλου παραβιάζουν το άρθρο 3 της (ΕΣΔΑ) Ευρωπαικής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Με αφορμή τη νέα καταδίκη, ο Συνήγορος του Πολίτη επισημαίνει ότι η πρακτική της ταυτόχρονης επιβολής του μέτρου της απέλασης και της κράτησης δημιουργεί την εντύπωση ότι η πρώτη αποφασίζεται ώστε να καταστεί δυνατή η δεύτερη με σκοπό την άσκηση προληπτικού αστυνομικού ελέγχου.

«Η πρακτική αυτή», καταλήγει, «οδηγεί στον μη νόμιμο περιορισμό των εγγυήσεων που αφορούν την προσωπική ελευθερία των αιτούντων άσυλο και αυτών των οποίων η απέλαση είναι ανέφικτη».
Επιπροσθέτως, το Δικαστήριο διαπίστωσε, μεταξύ άλλων και την παραβίαση του άρθρου 13 (δικαίωμα σε αποτελεσματική προσφυγή), λόγω έλλειψης δυνατότητας προσφυγής κατά των συνθηκών κράτησης.
 

Σχόλια