Καταγγελία και αποζημίωση απαραίτητες για τη νομιμότητα της απόλυσης

0

Ο Άρειος Πάγος, επικαλούμενος το νόμο 3198/1955 και διευκρινίζοντας ότι «μόνη η προσφορά της αποζημίωσης και η τυχόν περιέλευση του απολυμένου εργαζόμενου σε υπερημερία δεν είναι αρκετή» έκρινε με απόφασή του ότι για να είναι νόμιμη η απόλυση εργαζομένου, που έχει συνάψει σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πρέπει η σύμβαση αυτή να καταγγέλλεται εγγράφως και ταυτόχρονα να του δίδεται και η οφειλόμενη αποζημίωση, είτε τη δέχεται είτε όχι.

Σύμφωνα με το ανώτατο δικαστήριο, «απαιτείται η καταβολή αποζημίωσης από τον εργοδότη ή με μετρητά ή και με τραπεζική επιταγή». Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος αρνείται να την εισπράξει, «ο εργοδότης οφείλει να την καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα».

Με την αρεοπαγιτική απόφαση, απορρίφθηκε αίτηση απολυμένου διευθυντή πώλησης στο Ηράκλειο Κρήτης, ο οποίος υποστήριζε ότι ήταν παράνομη η απόλυσή του, επειδή του δόθηκε η αποζημίωση σε επιταγή όχι από τους εργοδότες του, αλλά από μέτοχο και εκπρόσωπο των τελευταίων.

Επίσης, απορρίφθηκαν οι ισχυρισμοί του αιτούντος, που ήταν φίλος και κουμπάρος με τους εργοδότες του, ότι η απόλυσή του έγινε από εμπάθεια και για εκδίκηση, επειδή μετά από 12 και πλέον χρόνια διεκδίκησε τη θερινή άδειά του.