Καταγγελία του Συνηγόρου του Πολίτη για το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων

0

Ειδικότερα, η έρευνα του Συνηγόρου προέκυψε μετά από αναφορά δημοσίας υπαλλήλου, η οποία ζήτησε τη διαμεσολάβηση της Ανεξάρτητης Αρχής, διαμαρτυρόμενη για απόρριψη αιτήματος αναστολής καταβολής των δόσεων του δανείου της, από το Μετοχικό Ταμείο.

Σύμφωνα με το νόμο 4052/2012, το Μ.Τ.Π.Υ. μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, «να αναστείλει την καταβολή των δόσεων για έξι (6) ή περισσότερους μήνες, κατά τους οποίους θα καταβάλλονται μόνο οι αναλογούντες τόκοι και στη συνέχεια να παρατείνει το χρόνο αποπληρωμής του δανείου κατά δώδεκα (12) ή περισσότερους μήνες, σε σχέση με τον απομένοντα συμβατικό χρόνο, με αντίστοιχο επανυπολογισμό των ισόποσων μηνιαίων δόσεων».

Παρ’ ότι είναι σαφές ότι το Ταμείο δεν υποχρεούται, αλλά έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει στις διευκολύνσεις που προβλέπονται από τον νόμο, ο Συνήγορος του Πολίτη είχε προτείνει την εφαρμογή των ευνοϊκών ρυθμίσεων για τους δανειολήπτες που έχουν τεθεί στο καθεστώς προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας του ν. 4024/2011. Το Ταμείο απέρριψε το αίτημα προτάσσοντας ως κύριο επιχείρημα την άμεση ανάγκη είσπραξης των χρημάτων ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει στο βασικό προορισμό του, που είναι η παροχή μερίσματος στους δικαιούχους.

Αντ’ αυτού, αποφάσισε τη μείωση κατά το ήμισυ της παρακρατούμενης δόσης του δανείου κατά τη διάρκεια της προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Απέρριψε δε την πρόταση του Συνηγόρου, εμμένοντας στο επιχείρημα ότι «κύριος σκοπός του Ταμείου είναι να παράγει και να απονείμει μέρισμα και όχι οι χρηματικές διευκολύνσεις στους μετόχους».

Σχόλια