Κατακύρωση διαγωνισμού 3εκ. για τις «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Καταστημάτων Κράτησης»

0

Oλοκληρώθηκε σύμφωνα με ανάρτηση [Link] του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ο ανοικτός διεθνής διαγωνισμός με σκοπό την επιλογή αναδόχου για το έργο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Καταστημάτων Κράτησης».

Ως ανάδοχες εταιρίες αναδείχθηκαν οι ALTEC INTEGRATION, INTRASOFT INTERNATIONAL και OTS.

Το έργο σύμφωνα με την προκήρυξη του αποσκοπεί στην ανάπτυξη του ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος και τη συνακόλουθη μηχανοργάνωση των διαδικασιών της κεντρικής υπηρεσίας του Υπ. Δικαιοσύνης καθώς και των Σωφρονιστικών καταστημάτων, στοχεύοντας στην εισαγωγή αποτελεσματικών διαδικασιών εξυπηρέτησης για τους πολίτες, με την ανάπτυξη των αντίστοιχων Ψηφιακών Υπηρεσιών.

Με την υλοποίησή του ενισχύεται η κοινωνική θέση των κρατουμένων μέσα από την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων τους, εξασφαλίζεται η ισότιμη πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες, απλουστεύονται και αυτοματοποιούνται οι χρονοβόρες διαδικασίες του σωφρονιστικού συστήματος και πραγματοποιείται διασύνδεση των σωφρονιστικών καταστημάτων με το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση αναφέρεται πως οι κρατούμενοι διατηρούν ακόμα πολλά δικαιώματα, εκτός από αυτά που τους έχουν αφαιρεθεί, ωστόσο, τα δικαιώματα αυτά δε μπορούν να τα ασκήσουν αυτοπροσώπως αλλά μόνο με αντιπροσώπους. Σκοπός είναι με την ολοκλήρωση του έργου να μπορούν να τα ασκούν οι ίδιοι χρησιμοποιώντας τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες.

Οι ωφελούμενοι χρήστες των εν λόγω ηλεκτρονικών υπηρεσιών, εκτιμάται πως θα είναι οι κρατούμενοι (12.000), οι άμεσοι συγγενείς τους (περίπου 40.000), οι εν δυνάμει ή εν ενεργεία δικηγόροι τους (περίπου 10.000) αλλά και άλλοι φορείς και υπηρεσίες. Στον αριθμό των πιθανών χρηστών περιλαμβάνεται και το σύνολο των αποφυλακισθεντων (περίπου 200.000)

Το έργο, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.571.182 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ από το ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους.