Καταγγελία της ΟΔΥΕ για τη μείωση χρηματοδότησης του ΤΑΧΔΙΚ

0

Με σημερινή ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων καταγγέλλει την πρόσφατη μείωση της χρηματοδότησης στο ΤΑΧΔΙΚ, σημειώνοντας [κείμενο ανακοίνωσης]:

“Καταγγέλλουμε την τακτική της κυβέρνησης, με την οποία, μέσω τροπολογιών και ειδικότερα στην περίπτωση μας με τροπολογία στο σχέδιο νόμου «Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις», που ήδη αποτελεί Νόμο του Κράτους (Ν.4636/2019/ΦΕΚ169 Α΄/1-11-2019), ψήφισε διάταξη (άρθρο 124 παρ.1) με την οποία προβλέπεται ότι από την 1η Ιανουαρίου 2020, μειώνεται το ποσοστό που αποδίδει το Δημόσιο στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. (Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων) από 30% σε 10%, ώστε η διαφορά του 20% να εγγράφεται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και ειδικότερα στη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής.

Είναι γνωστό πως βασικός λόγος ύπαρξης του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. είναι η εξασφάλιση των υποδομών και του εξοπλισμού για τη στέγαση και τη λειτουργικότητα της Δικαιοσύνης, όπως και η δημιουργία ανθρώπινων και αξιοπρεπών συνθηκών κράτησης. Έτσι, τη στιγμή ακριβώς που η υποχρηματοδότηση των Δικαστηρίων για την κάλυψη των υλικοτεχνικών τους υποδομών, καθιστά άκρως προβληματική τη λειτουργία τους, η επιπλέον αφαίμαξη του αναλογούντος ποσοστού του ΤΑΧΔΙΚ οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια, στην πλήρη εγκατάλειψη των υποδομών.

Καλούμε την κυβέρνηση να ακυρώσει άμεσα την ψηφισθείσα διάταξη και να ενισχύσει με πράξεις τον ρόλο του ΤΑΧΔΙΚ στην βελτίωση των υπαρχόντων και στην ανέγερση νέων Δικαστικών Κτιρίων.”

Σχόλια