Κατανομή οργανικών θέσεων δικαστών στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια

0

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 109/3.5.2012 το υπ. αριθμ. 59/2012 Προεδρικό διάταγμα σχετικά με την κατανομή οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια της χώρας. Οι θέσεις είχαν συσταθεί από τον Ιανουάριο του 2012 κατ’ εφαρμογή του ν. 3900/2010 «Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις». 

Η κατανομή αφορά τέσσερις (4) οργανικές θέσεις Προέδρων Εφετών, δεκαπέντε θέσεις Εφετών, τέσσερις θέσεις Προέδρων Πρωτοδικών και εικοσιπέντε θέσεις Παρέδρων-Πρωτοδικών. Στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών κατανέμεται μία νέα θέση Εφέτη και στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς τέσσερις νέες θέσεις Εφετών.

ΦΕΚ Α’ 109/3.5.2012