Καταργείται η ειδική εισφορά επί των συντάξεων του δημοσίου

0

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία επί της αρχής των άρθρων και του συνόλου το νομοσχέδιο του υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας “”Κατάργηση ειδικής εισφοράς επί των συντάξεων του Δημοσίου και των άλλων ασφαλιστικών φορέων και άλλες διατάξεις””.

Με το νομοσχέδιο καταργείται από 1.7.2004 η καταβολή ειδικής εισφοράς των συνταξιούχων του Δημοσίου και των άλλων ασφαλιστικών φορέων, ενώ για το θέμα των αναδρομικών όπως δεσμεύτηκε ο υπουργός Π. Παναγιωτόπουλος εφόσον καταστεί αμετάκλητη έστω και μια δικαστική απόφαση για την αντισυνταγματικότητα της προηγούμενης ρύθμισης της καταβολής της εισφοράς θα καταβληθούν αυτόματα τα αναδρομικά.