Καταργείται η ΠΟΛ 1136/2011 σχετικά με τη “χορήγηση στοιχείων στις επιχειρήσεις που έλαβαν ΑΦΜ μέσω Υπηρεσιών μιας Στάσης”

0

Με την ΠΟΛ 1042/04.03.2013 [PDF] του υπουργείου Οικονομικών καταργείται η ΠΟΛ 1136/15.06.2011 («Χορήγηση στοιχείων στις επιχειρήσεις που έλαβαν Α.Φ.Μ. μέσω Υπηρεσιών Μίας Στάσης»).

Αρχικά, είχε διαπιστωθεί ότι οι βεβαιώσεις που χορηγούσαν οι Υπηρεσίες μιας Στάσης, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης και έναρξης εργασιών στις προσωπικές και κεφαλαιουχικές εταιρείες, δεν περιείχαν τα πλήρη στοιχεία της έναρξης εργασιών τους. Συνεπώς, οι εκπρόσωποι των εταιρειών υποχρεούνταν να προσέλθουν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. υποβάλλοντας αίτηση για τη χορήγηση των συγκεκριμένων στοιχείων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΠΟΛ. 1136/2011. Με δεδομένο όμως ότι πλέον στις σχετικές βεβαιώσεις αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία των προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών, η ΠΟΛ 1136/2011 καταργείται καθώς έχει εκλείψει ο λόγος έκδοσής της.

Σχόλια