Κατάργηση Οργανισμών του Δημοσίου

0

Βάσει μελέτης σκοπιμότητας και βιωσιμότητας που πραγματοποίησαν ιδιωτικές εταιρείες, το Κυβερνητικό επιτελείο θα οριστικοποιήσει εντός των επόμενων ημερών τα υπό κατάργηση Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) με άμεση συνέπεια την απόλυση των εργαζομένων τους. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η Κυβέρνηση προτίθεται να προχωρήσει και στην κατάργηση οργανικών θέσεων ακόμα και διοικητικών μονάδων σε ΔΕΚΟ και σε εταιρείες του ευρύτερου δημόσιου τομέα που βρίσκονται υπό ιδιωτικοποίηση ενώ σχεδόν βέβαιη θεωρείται και η κατάργηση οργανικών θέσεων ακόμα και ειδικοτήτων ή δομών σε φορείς που βρίσκονται υπό ιδιωτικοποίηση. Μεγάλη “δεξαμενή” υποχρεωτικών απομακρύνσεων αναμένεται να προέλθει από καταργούμενες θέσεις στην ΕΥΑΘ, στους οργανισμούς μικρών λιμανιών και μαρίνων, στα περιφερειακά αεροδρόμια, αλλά και σε ΔΕΠΑ και ΔΕΣΦΑ, στον Οργανισμό Διεξαγωγής Ιπποδρομιών, αλλά και από την ΕΥΔΑΠ, τον ΟΛΠ και τον ΟΛΘ, τα ΕΛΠΕ ή τη ΛΑΡΚΟ.

Τέλος, σημειώνεται ότι συζητείται ακόμα και η μετατροπή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που δεν εξυπηρετούν σκοπούς του σκληρού πυρήνα του κράτους σε Ιδιωτικού Δικαίου καθώς επίσης και η καταγγελία πλεοναζόντων συμβάσεων αορίστου χρόνου σε περιπτώσεις συγχώνευσης οργανισμών. Επίσημη ανακοίνωση αναμένεται στα μέσα της τρέχουσας εβδομάδας.

Σχόλια